"พรรคพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยืนอยู่บนจุดยืนเดิมที่มั่นคงกับความท้าทายใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้น"

20 สิงหาคม 2562