"ด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งจะนำพาเพื่อไทยให้เดินต่อไปนำความหวังของประชาชนมาทำให้สำเร็จ"

20 สิงหาคม 2562