"คิดใหม่ ทำไว ไม่รอ เราจะปรับ เราจะเปลี่ยน โครงสร้างของพรรค ด้วยแนวคิด ประชาชนคิด เพื่อไทยทำ"

20 สิงหาคม 2562