“คนรุ่นใหม่ ของพรรคในวันนี้ คืออนาคต คือความหวัง ของพรรค และพี่น้องประชาชน “

20 สิงหาคม 2562