“ท่านใช้งบกระตุ้น เศรษฐกิจ 3.16 แสนล้าน แต่ลงประชาชนจริงแค่ 3 หมื่นล้าน ที่เหลือคือเงินกู้ และเข้ากระเป๋านายทุน ท่านยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำมากขึ้น"

22 สิงหาคม 2562