“การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำไปพร้อมกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รีบคืนอำนาจให้ประชาชนให้คนไทยเลือกอนาคตเอง ไม่ต้องให้ “คนดี คนไหน” มาตัดสินใจแทนอีก”

11 กันยายน 2562