“การดำเนินการของ กอ.รมน. ถือว่าเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง ไม่รู้เหมือนกันว่าใครสั่งการ แต่ดูแล้วคนที่แจ้งความนั้น คือคนที่ คสช. แต่งตั้งมาในอดีต...

6 ตุลาคม 2562