“การสร้างความเชื่อมั่น ไม่ควรจะผลักภาระให้กระบวนการยุติธรรมเท่านั้น ควรจะผลักดันไปที่ฝ่ายบริหาร ไม่ให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงหวังประโยชน์ทางการเมือง ...

7 ตุลาคม 2562