“การจัดทำงบประมาณที่ไร้ทิศทาง เชื่อว่าในปี’63 เศรษฐกิจไทยจะแย่กว่านี้อย่างแน่นอน รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณในการดูแลเกษตรกรรม ด้วยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ..

21 ตุลาคม 2562