“พรรคเพื่อไทยขอเสนอว่าควรใช้งบฯด้านความมั่นคงมาบรรเทาผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ...

21 ตุลาคม 2562