“งบฯ ปี’63 รัฐบาลให้ความสำคัญกับการซื้ออาวุธมากกว่าชีวิตเกษตรกร ถ้ารัฐบาลอยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้นจริง ต้องช่วยภาคเกษตรอย่างเต็มที่ หากภาคเกษตรดีขึ้น...

25 ตุลาคม 2562