“สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์ ควรทำหลังถูกตัด GSP คือ 1. ท่านควรสรุปหาสาเหตุ 2. ท่านต้องทำความเข้าใจกับทีมงานให้ตรงกัน ไม่ใช่พูดกันไปคนละทาง ...

28 ตุลาคม 2562