“รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ควรบอกคนไทยให้ชัดเจนว่า ผลกระทบจากการโดนสหรัฐฯตัด GSP จะส่งผลกระทบต่อ GDP และการส่งออกอย่างไร เพื่อให้นักลงทุนและประชาชนรู้ตัว..

28 ตุลาคม 2562