“แม้การตัดสินที่เกิดขึ้นจะมีผลกระทบทำให้คุณธนาธรต้องพ้นสมาชิกภาพ แต่เขาก็ยังดำรงสถานะเป็นหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อยู่ ซึ่งก็ไม่กระทบกระเทือนความสัมพันธ์..

23 พฤศจิกายน 2562