"ถ้ามั่นใจว่าประกาศ-คำสั่ง มาตรา 44 ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีจุดด่างพร้อย ไม่สร้างบาดแผลให้ใคร ก็ไม่ต้องกลัวหรือกังวลใดๆ ...

28 พฤศจิกายน 2562