"การที่มีสมาชิกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลแหกมติวิป ย่อมส่งผลสะเทือนไปยังรัฐบาล ทั้งยังสะท้อนว่า ส.ส. ที่มาจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล...

28 พฤศจิกายน 2562