“วันรัฐธรรมนูญจะไร้ซึ่งความหมาย หากไม่มีประชาธิปไตยที่แท้จริง ขอเรียกร้องให้มีการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ...คืนประชาธิปไตยให้รัฐธรรมนูญ”

9 ธันวาคม 2562