“รัฐธรรมนูญที่คนไทยต้องการ คงไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ดีที่สุด แต่เป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด”

9 ธันวาคม 2562