“การมีรัฐธรรมนูญ ไม่ได้หมายความว่าประเทศปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเสมอไป หลายครั้งที่เผด็จการใช้รัฐธรรมนูญเป็นฉากบังหน้า แต่เนื้อหาสอดไส้...

9 ธันวาคม 2562