“ขณะนี้ ทุกฝ่ายกำลังจับตามองว่า เหตุการณ์ครั้งนี้จะคลี่คลายอย่างไร ผมหวังว่าผู้ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ต้องตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบ...

24 มกราคม 2563