“ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ยกระดับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ด้วยการตั้งคณะกรรมการระดับชาติในการป้องกันการแพร่ระบาด...

27 มกราคม 2563