การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นการนับถอยหลังของ พล.อ.ประยุทธ์ ประชาชนจะได้เห็นข้อมูลอีกด้าน ซึ่งเป็นด้านมืดที่ไม่เคยถูกตรวจสอบมาถึง 6 ปี

7 กุมภาพันธ์ 2563