“รัฐบาลเหมาหน้ากากมาขายให้ประชาชน เท่ากับรัฐบาลไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐ เพื่อประชาชน ทั้งที่ควรจะแจกให้ประชาชนฟรี...

10 กุมภาพันธ์ 2563