ในฐานะนายกฯที่ต้องรับผิดชอบคนทั้งประเทศ ท่านต้องตอบคำถามทั้งหมดว่า วันนี้หน้ากากไม่พอใช้เพราะเหตุใด หน้ากากหายไปไหน...

11 มีนาคม 2563