ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ได้เห็นภาวะผู้นำและความสามารถในการแก้ไขปัญหาของพล.อ.ประยุทธ์ ว่ามีอยู่หรือไม่ ...

11 มีนาคม 2563