สาเหตุที่ประชาชนกังวลก็คือการจัดการของรัฐบาลที่ผ่านมามีหลายมาตรการที่สับสน จนย้อนแย้งยุ่งเหยิง ขณะนี้คนไทยนอกจากจะเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจแล้ว...

12 มีนาคม 2563