“รัฐบาลกำลังเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเข้าสู่การระบาดระดับที่ 3 คือติดจากคนในพื้นที่สู่พื้นที่ไม่ใช่คนที่มาจากกลุ่มเสี่ยง...

12 มีนาคม 2563