พรรคเพื่อไทยไม่อาจนิ่งดูดายกับความทุกข์ความเดือดร้อนและวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับการแก้ไขปัญหาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น...

12 มีนาคม 2563