พรรคเพื่อไทย เรียกร้อง รัฐบาล – ส.ว. อย่าขัดขวางการแก้ไข รธน. ชี้ ส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้ง คือความหวังรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน หลุดพ้นจากผู้นำที่พาประเทศล้าหลัง

นางสาวอรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ…. เสียงส่วนใหญ่มีมติให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จำนวน 200 คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั่วประเทศ โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ตามที่พรรคเพื่อไทยและพรรคฝ่ายค้านได้ร่วมกันเสนอนั้น ถือเป็นแนวทางที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสพิจารณาเลือก ส.ส.ร. มาเป็นตัวแทนในการสะท้อนความเห็นและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นหนทางที่จะนำไปสู่การมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีที่รัฐบาลจะแสดงความจริงใจกับประชาชนในการสร้างประชาธิปไตย โดยไม่สร้างอุปสรรคขัดขวางกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้

รัฐธรรมนูญถือเป็นเสาหลักของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญซึ่งเขียนภายใต้อำนาจคณะรัฐประหาร ส่งผลให้เกิดปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดิน เกิดการทุจริตคอร์รัปชันที่สูงขึ้น ประชาชนไม่มีปากเสียง การแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนล่าช้ายากลำบาก

นางสาวอรุณี กล่าวต่ออีกว่า ดังนั้นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถือเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ของประเทศไทย หาก ส.ส.พรรครัฐบาล และ ส.ว.แต่งตั้ง ร่วมกันคว่ำร่างในการประชุมรัฐสภา วาระ 2 และ 3 จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงเจตนาในการทำให้ประเทศมืดมน ล้าหลังและพัฒนาไม่ทันเพื่อนบ้าน ซึ่งก่อนเกิดการรัฐประหาร 2549 ประเทศไทยมีอันดับความโปร่งใสอยู่ที่ 59 ของโลก แต่ล่าสุดตกไปอยู่ในอันดับ 104 ของโลกแล้ว

ขณะเดียวกันการที่ไทยมีผู้นำที่มีที่มาจากความบิดเบี้ยวของรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งให้อำนาจ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรีที่ไร้ความสามารถ ได้ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่าหลายประเทศในอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะเวียดนาม ยืนยันได้จากอันดับการส่งออกข้าวไทยแพ้เวียดนามหลายครั้ง โดยในปี 2563 ไทยส่งออกข้าวตกไปอยู่อันดับ 3 รองจากอินเดียและเวียดนาม ที่ได้อันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ เมื่อประเทศใดส่งออกข้าวได้มากขึ้น ชาวนาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ต่างจากชาวนาไทย ที่มีรายได้เฉลี่ย 5,000 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ รัฐบาลยังปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ 3.1 ล้านล้านบาท แต่มีการตั้งงบขาดดุลเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงการกู้ที่เพิ่มขึ้นและยังไม่มีการปรับลดงบประมาณด้านความมั่นคง เพื่อนำไปจัดสรรช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนที่กำลังลำบาก ไม่มีผู้นำประเทศใดในโลกที่ปรับลดงบประมาณของประเทศลง เพราะมีแต่จะทำให้ประเทศถอยหลัง งบประมาณควรเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศให้ไปข้างหน้า จึงหวังว่าการแก้ไขที่มาของ ส.ส.ร.จะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะทำให้คนไทยหลุดพ้นจากผู้นำที่พาประเทศไปสู่วิบากกรรมแห่งความล้าหลังได้