ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๒๗ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ ๓