โฆษกเพื่อไทย แนะรัฐตั้ง ICU สนามรองรับผู้ป่วยหนักแก้วิกฤตเตียงไม่พอ พร้อมดึงงบกลางมาใช้ด่วน

(25 เมษายน 2564) ผศ.ดร.อรุณี กาสยานนท์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่มีอาการหนักจำนวนมากไม่สามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการรักษาตัวได้ทันเวลาจนเสียชีวิตที่บ้านพักตามที่สื่อมวลชนได้รายงานข่าวไปในหลายกรณี พรรคเพื่อไทยขอให้กำลังใจแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่ทำงานหนักรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งเป็นการระบาดรวดเร็วที่สุดตั้งแต่มีการระบาดมาในประเทศ พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลนำข้อเสนอของภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์มาเร่งดำเนินการ ได้แก่

1.ประสานความร่วมมือจากมูลนิธิที่มีศักยภาพขนย้ายผู้ป่วย เร่งขนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาการไม่รุนแรงที่ตกค้างตามที่พักอาศัยมารักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม เพื่อเข้าสู่การดูแลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

2.เปิดรับความช่วยเหลือจากภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทคอลเซนเตอร์ที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในการสร้างระบบการรับสายโทรศัพท์จากผู้ป่วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

3.เร่งจัดทำ ICU สนามรองรับผู้ป่วยหนักที่กำลังประสบปัญหาเตียงในโรงพยาบาลรัฐไม่เพียงพอ พร้อมประสานไปยังแลปของเอกชนในการนำเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการดูแลรักษา

4.เร่งเบิกใช้งบกลางซึ่งเป็นงบฉุกเฉินในช่วงวิกฤต นำไปจัดซื้อยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น

5.เร่งจัดหาวัคซีนให้รวดเร็วและจริงจังมากยิ่งขึ้นจากแผนที่กำหนด

และเพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้ พรรคเพื่อไทยพร้อมนำองคาพยพทั้งหมดในการประสานเข้าช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยจะแถลงรายละเอียดอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564

“เวลานี้เราไม่ได้รบกับโรคระบาด แต่กำลังรบกับกลไกภาครัฐที่ไม่ทันท่วงทีกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 ตอนนี้ทุกฝ่ายพร้อมเข้ามาช่วยเหลือในมุมที่ทุกคนจะช่วยได้ เพื่อให้ประเทศและประชาชนรอดจากวิกฤตไปด้วยกัน” ผศ.ดร.อรุณีกล่าว