รองโฆษกเพื่อไทย ชี้ระบบ “หมอพร้อม” ล่มเพราะรัฐบาลไม่พร้อม แนะ 6 ทางออกวางระบบฉีดวัคซีนใหม่

(2 พฤษภาคม 2564) นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่สังคมออนไลน์ได้สะท้อนปัญหาการลงทะเบียนรับวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น ถือเป็นอีกครั้งที่รัฐแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ไม่มีความพร้อมเหมือนชื่อของระบบที่ตั้งไว้ เนื่องจากระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันจำนวนมากได้ ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซำ้แล้วซำ้อีกในหลายโครงการของรัฐ สร้างความเบื่อหน่ายและเพิ่มภาระให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ยิ่งในขณะนี้ที่ประชาชนผู้สูงอายุในหลายพื้นที่ มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นในการรับวัคซีนอยู่แล้ว การจัดการยิ่งต้องแม่นยำและสร้างความมั่นใจ จึงอยากเสนอแนะรัฐบาลให้ปรับแผนการฉีดวัคซีนใหม่ ดังนี้

1.ประกาศให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อดึงทุกภาคส่วนมาร่วมกันประชาสัมพันธ์
2.เปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปสำหรับคนทุกกลุ่ม
3.นำข้อมูลทั้งหมดมาแยกกลุ่มที่ต้องฉีดก่อนหลัง ตามลำดับความสำคัญที่ได้วางแผนไว้ หากยังไม่ถึงคิวให้ขึ้นสถานะเป็น “รอนัดหมาย”ไว้
4.วางแผนการกระจายวัคซีน เตรียมสรรพกำลังให้พร้อม ทั้งสถานที่และบุคลากรในการฉีด
5.ติดตามผลหลังการฉีดจากระบบที่ลงทะเบียนไว้
6.เรียกกลุ่มถัดไป มาฉีดตามลำดับ โดยส่งแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ต้องการฉีดในระบบได้เลย

รองโฆษกพรรคเพื่อไทย ยังเรียกร้องให้รัฐบาลนำฐานข้อมูลประชาชนที่มีอายุมากกว่า 60ปี หรือผู้มีโรคประจำตัว 7 โรคเสี่ยง ซึ่งมีอยู่ในระบบอยู่แล้ว นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ไม่ต้องรอให้ประชาชนลงทะเบียนข้อมูลเดิมบ่อยครั้งเหมือนอยู่ในประเทศที่ไม่รู้จักคำว่าเทคโนโลยี หากยังคิดจัดการแบบราชการในอดีต ยืนอยู่ตรงข้ามกับความเป็นมืออาชีพ จะมีกลุ่มเสี่ยงที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนอีกจำนวนมาก และอาจไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ได้โดยเร็ว