ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๓๗ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทย ประจำจังหวัดจันทบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ