“ดร.สุชาติ” ไม่เห็นด้วยที่มหาดไทยจะไม่ให้ท้องถิ่นซื้อวัคซีนดูแลประชาชน โดยอ้างว่ากลัวไม่เท่าเทียมกัน

(31 พฤษภาคม 2564) ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขอแสดงความไม่เห็นด้วย ที่กระทรวงมหาดไทย มีแนวความคิดไม่ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้งบประมาณตนเอง ซื้อวัคซีนฉีดให้ประชาชน โดยอ้างว่าจะทำให้ไม่เท่าเทียมกัน ในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส และรัฐบาลกลางดำเนินการผิดพลาดผิดทิศทางมาโดยตลอด โดยเห็นว่าการบริหารด้านการปฏิบัติการ “ต้อง” กระจายอำนาจ รัฐบาลกลางไม่ควรยึดอำนาจทุกอย่างไว้ในมือ จนปัจจุบันประชาชนเดือดร้อนไปถ้วนหน้า และในเมื่อ อปท. มีงบประมาณที่ดูแลประชาชนได้ จึงเป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรส่วนท้องถิ่น ไม่มีเหตุใดๆ ที่มหาดไทยไม่ให้มีการปฏิบัติการ โดยไปสั่งห้ามการรับใช้ประชาชน ในสิ่งที่ประชาชนเห็นชอบและกำลังเดือดร้อนอย่างมาก

ความคิดของมหาดไทยเป็นความคิดแบบเจ้าขุนมูลนาย เกรงว่าจะเกิดความไม่เท่าเทียมกัน แต่การจัดการจากส่วนกลางติดขัดไปหมด ทำให้ประชาชนเดือดร้อนอย่างมาก หรืออาจเกรงว่าอปท.จะจัดหาวัคซีนได้ถูกกว่าส่วนกลางมาก ดังนั้นมหาดไทยควรเลิกแนวความคิดแบบควบคุมสั่งการ เหมือนเผด็จการในประเทศด้อยพัฒนา แล้วเปลี่ยนมาเป็นคิดแบบกระจายอำนาจ และกระจายงบประมาณ ให้ท้องถิ่นได้รับใช้และดูแลทุกข์สุขของประชาชน แบบประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลาย เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา

“ความจริงในหลายประเทศที่พัฒนาแล้ว เขาเลิกกระทรวงแบบมหาดไทยไปนานแล้ว เพราะปัญหาของท้องถิ่น ต้องแก้โดยองค์กรส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีการกระจายอำนาจ เพื่อรับใช้ประชาชน ไม่ใช่ระบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง แล้วทำตัวเป็นนายประชาชน” ดร.สุชาติ กล่าว