ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๔๙ ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ