ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่แสดงเจตจำนงสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๙ (เขตหลักสี่/จตุจักร)

Categories: ประกาศ