ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๔ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดกาญจนบุรี เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ