ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๘ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ ๑

Categories: ประกาศ