ขอให้ยุติการใช้คำว่า ว่าที่ผู้สมัคร ในการประชาสัมพันธ์ตนเองหรือประชาสัมพันธ์ให้พรรค

Categories: ประกาศ