ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๔๑ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ