ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๕๔ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดนครพนม เขตเลือกตั้งที่ ๔

Categories: ประกาศ