“ทัศนีย์” อัด “วิษณุ” เลิกตะแบงทิ้งหลักกฎหมาย อุ้ม “ประยุทธ์” ซัดคำชี้แจง “ประยุทธ์” ไม่เคารพรัฐธรรมนูญไม่ให้ความสำคัญกับหลักนิติรัฐ นิติธรรม

นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ การที่ศาล รัฐธรรมนูญกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาวาระครบ 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องหยุดการปฎิบัติหน้าที่ เป็นประเด็นที่ ภาคประชาสังคมให้ความสนใจมากว่าสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัยออกมาเช่นไร จะให้กลับมาทำหน้าที่ต่อหรือไปแล้วไปลับ

ในขณะเดียวกันหนังสือชี้แจงของพลเอกประยุทธ์ ที่ส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญเห็นชัดว่า ไม่ได้ให้ความสำคัญกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด การที่พลเอกประยุทธ์ ระบุว่า ข้าพเจ้าจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ ตราบใด ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตนในลักษณะที่เป็นเหตุให้เสียหายต่อประโยชน์ของประเทศ ประโยชน์สาธารณะของประชาชน แล้วระยะเวลาการดำรง ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขัดต่อ หลักมาตรฐานสากลและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ 2560 แต่อย่างใด การเขียนเช่นนี้คือการแสดงตัวตนอย่างชัดเจนว่า พลเอก ประยุทธ์ ไม่ได้เคารพหลักการแห่งกฎหมายและไม่ให้ความสำคัญกับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

นางสาว ทัศนีย์ กล่าวด้วยว่าทั้งนายมีชัย ฤชุพันธ์ อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. นายสุพจน์ ไข่มุก อดีตกรรมการกรธ. นายจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัญธรรมนูญ รวมไปถึงนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รวมทั้งบรรดานักกฎหมาย ที่ได้ดิบได้ดีจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. แสดงออกถึงการ ออกมาอุ้มพลเอกประยุทธ์ ชี้นำสังคม ชี้นำศาล ว่า ต้องนับหลังจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีผลบังคับใช้ ไม่ให้นับย้อนหลังไปจนถึงปี 2557 เพื่อตอบแทนพลเอกประยุทธ์ อุ้มให้มีตำแหน่งทางการเมือง

“อยากถามนายวิษณุ และบรรดาองครักษ์พิทักษ์ประยุทธ์ ว่าหากนับเริ่มต้นปี 2560 แล้ว ในปี2557-2560 ตัวอะไรนั่งเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ ไม่เข้าใจว่านายวิษณุถึงยอมทิ้งหลักการกฎหมายอุ้มศพพลเอกประยุทธ์ ต่อไปเพื่ออะไร เมื่อพลเอกประยุทธ์ พยายามทำตัวเหนือกฎหมาย เสพติดอำนาจไม่ยอมลงจากตำแหน่ง ในสายตานายวิษณุ ยังไม่เห็นคนไทยทั้งประเทศว่ากำลังลำบากแค่ไหนหรืออย่างไร การทำลายหลักนิติรัฐ ทิ้งหลักการกฎหมายเพื่อคนๆเดียวมันคุ้มกันหรือไม่” นางสาวทัศนีย์ กล่าว