ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๑๔๐ ปี ๒๕๖๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดชัยนาท เขตเลือกตั้งที่ ๑ กรณีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Categories: ประกาศ