ประกาศพรรคเพื่อไทย ฉบับที่ ๐๒๐ ปี ๒๕๖๖ เรื่อง การแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๒

Categories: ประกาศ