ทีมทนายเผยอดีต รมต. 5 คน ตอบข้อซักถามคดีถอดถอนแทน

นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความ อดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้มีมติกำหนดให้การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้อง ในวันนี้ วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 10.00น. ว่า

1. ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้อที่ 154 เมื่อที่ประชุมสภามีมติให้มีการซักถามในประเด็นปัญหาใด เอากับผู้เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงผู้แทนคดีด้วย คดีนี้ ผู้ถูกกล่าวหา ได้มอบหมายให้ผู้แทนคดีดำเนินคดีแทนผู้ถูกกล่าวหาตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับ จนกว่าคดีจะเสร็จสิ้น และตามรายงานการพิจารณาการแถลงเปิดสำนวน ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 ตอนท้ายระบุชัดแจ้งว่า “ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติกำหนดให้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อซักถามผู้เกี่ยวข้อง” อยู่แล้ว ผู้ถูกกล่าวหาจึงขอใช้สิทธิ ตามข้อบังคับที่จะให้ผู้แทนคดีตอบข้อซักถามแทนจนกว่าจะเสร็จ ซึ่งที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาได้แถลงคัดค้านและชี้แจงต่อเรื่องที่มีการกล่าวหาในทุกๆประเด็นจนครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนนนี้หากมีข้อซักถามใดๆคณะทนายความเห็นว่าบรรดารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้บริหาร กำกับแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวสามารถที่จะตอบข้อซักถามเพราะเป็นผู้ปฎิบัติงานในโครงการรับจำนำข้าวโดยตรงอยู่แล้ว คณะทนายความจึงเสนอต่อน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีว่า ควรมอบหมายให้บรรดารัฐมนตรีที่แต่งตั้งเป็นผู้แทนคดีไว้แล้วเป็นผู้ตอบข้อซักถามในวันนี้ ประกอบกับขั้นตอนการพิจารณาคดียังไม่เสร็จสิ้นยังเหลือวาระในเรื่องของการแถลงปิดคดีอยู่อีก

2. ผู้แทนคดีแต่ละท่าน อาทิเช่น นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง, นายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์, นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและอดีตประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ ล้วนแต่เป็นผู้บริหาร กำกับ ควบคุม ดูแล โครงการรับจำนำข้าวในคดีที่มีการพิจารณาถอดถอนผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้รู้และทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียด ที่จะชี้แจงตอบข้อซักถาม ในเรื่องที่มีการกล่าวหาได้ในทุกประเด็น

นายนรวิชญ์ยังกล่าวขอความเป็นธรรมสมาชิก สนช. อีกด้วยว่าในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติวางตัวเป็นกลาง ไม่มีอคติ และขอให้ฟังข้อมูลข้อเท็จจริงที่อดีตรัฐมนตรีทุกคนชี้แจง จะได้ทราบว่าอดีตนายกรัฐมนตรี ไม่เคยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และไม่ได้กระทำผิดกฎหมาย อีกทั้งขอให้สมาชิก สนช. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่มีวาระซ่อนเร้นทางการเมืองเพียงเพื่อต้องการล้มล้างคณะรัฐมนตรีที่มาจากระบอบประชาธิปไตยและมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้น

พร้อมกันนี้นายนรวิชญ์ ยังระบุด้วยว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีจะมาแถลงปิดคดี ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ด้วยตนเอง

https://www.facebook.com/pages/Norrawit-Larlaeng/1549395275318263?fref=ts