เชิญสมาชิกมาร่วมประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคเพื่อไทยประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขตเลือกตั้งที่ 5