“ศรัณย์วุฒิ” ส.ส. อุตรดิตถ์ เพื่อไทย ตั้งกระทู้สด อัด รวยกระจุกจนกระจาย คือ วิธีบริหารแบบทีมเศรษฐกิจรัฐบาลประยุทธ์ที่ล้มเหลว

“ศรัณย์วุฒิ” ส.ส. อุตรดิตถ์ เพื่อไทย จี้ “ประยุทธ์” ทำประเทศเสียหาย เครื่องยนต์เศรษฐกิจ 4 ตัวพัง จนกันทั้งบ้านทั้งเมือง มีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร
#ทีมเพื่อไทย #ประชุมสภา