เชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกพรรคเพื่อแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 2