“สุณิสา” จี้ รัฐบาลเร่งตรวจสอบมีใครแทรกแซงฝ่ายตุลาการหรือไม่ หลังเกิดเหตุผู้พิพากษายิงตัวเอง

(5 ต.ค. 62) ร.ท.หญิง สุณิสา ทิวากรดำรง รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า มีใครในรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร เข้าไปแทรกแซงหรือก้าวก่ายการทำงานของฝ่ายตุลาการหรือไม่ เพราะผิดหลักการแบ่งแยกอำนาจตามระบอบประชาธิปไตย 

ในขณะที่ คณะกรรมการตุลาการ ก็ต้องเร่งไต่สวนข้อเท็จจริงว่า ฝ่ายบริหารในองค์กรของศาลได้เข้าไปแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจของผู้พิพากษาอย่างไม่ชอบธรรมหรือไม่ เพราะจากคำบอกเล่าในแถลงการณ์ส่วนตัว ของ นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ยืนยันว่าตนเองโดนแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดยคดีหนึ่ง เป็นเรื่องของการบีบให้ลงโทษจำเลย ทั้งๆที่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเห็นว่าไม่ควรลงโทษ เพราะพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนัก ส่วนอีกคดีหนึ่ง ผู้พิพากษาถูกบีบให้ยกฟ้องหรือลดโทษให้ทหารที่ยิงชาวบ้านเสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งถ้าหากคำบอกเล่าของผู้พิพากษาดังกล่าวเป็นเรื่องจริง ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะผิดหลักความเป็นอิสระของศาล ที่ต้องปลอดจากการครอบงำจากฝ่ายอื่นๆ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ซึ่งสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานว่าด้วยความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ ตามที่บัญญัติไว้ในข้อที่ 10 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 

รท.หญิง สุณิสา กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้สังคมกำลังตื่นตระหนกเกี่ยวกับข่าวดังกล่าว จนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการใช้อำนาจของรัฐและความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทุกฝ่ายต้องเร่งนำความเชื่อมั่นกลับคืนมาโดยเร็ว ที่สำคัญ กระบวนการไต่สวนหาความจริงต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ไม่เช่นนั้นประชาชนก็จะไม่เชื่อถือคำชี้แจงของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้บ้านเมืองวุ่นวายแน่นอน ถ้าชาวบ้านรู้สึกว่าความยุติธรรมไม่สามารถเป็นที่พึ่งของพวกเขาได้