“เพื่อไทย” อัดรัฐเอาภาษีประชาชนมาหาเสียง ย้ำ ชิมช้อปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจไร้ผล แค่น้ำกระเพื่อม

(7 ต.ค. 62) นางสิรินทร รามสูต ส.ส. น่าน พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ที่รัฐบาลประกาศประสบความสำเร็จก็ยอมรับว่ามีส่วนกระตุ้นเศรษฐกิจบ้าง หากคิดเป็น 100% ก็แค่ 2% เท่านั้น เปรียบเหมือนน้ำกระเพื่อมเมื่อขว้างหินลงไปในทะเล ประชาชนไม่รู้สึกถึงการดีขึ้นของเศรษฐกิจประเทศ เพราะเป็นการกระตุ้นกำลังซื้อไปที่ชนชั้นกลางเป็นการเลือกปฏิบัติ ในขณะที่ประชาชนชาวรากหญ้าหรือคนในชนบทที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ไม่ได้รับประโยชน์

“ชนชั้นกลางหรือคนวัยทำงานก็เที่ยวประจำอยู่แล้ว แม้ไม่มีมาตรการนี้ออกมาคนเหล่านี้ก็เที่ยวก็ใช้เงิน ดังนั้นผลที่ออกมาก็คือไม่ช่วยอะไรเลย เป็นการเอางบประมาณหลายหมื่นล้านมาสร้างกระแสสร้างความนิยมให้รัฐบาลเท่านั้น เป็นแค่มาตรการระยะสั้น แต่ปัญหาคือเศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมากนัก คนในรากหญ้าหรือประชาชนในพื้นที่ชนบทยังคงยากลำบากเช่นเดิม”

นางสิรินทร กล่าวด้วยว่า ภาพคนที่ไปใช้จ่ายเงินในมาตรการส่วนใหญ่เป็นห้างสรรพสินค้าในเครือของนายทุนหรือเจ้าสัวที่ใกล้ชิดรัฐบาล แต่ร้านค้าตามแหล่งชุมชน หรือร้านค้าในพื้นที่ต่างจังหวัดกลับไม่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นการกระตุ้นด้วยมาตรการดังกล่าวจึงเป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่ทั่วถึง ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายย่อย

“รัฐบาลหวังว่าประชาชนที่มาลงทะเบียนในมาตรการชิมช้อปใช้ จะเป็นฐานเสียงให้กับรัฐบาลในการเลือกตั้งครั้งหน้า เท่ากับว่ารัฐบาลเอาภาษีประชาชนมาเป็นผลประโยชน์ทางการเมือง เป็นการคิดผิดมากๆ เพราะชนชั้นกลางที่เข้าถึงข้อมูลไม่มีทางที่จะหลงกลรัฐบาลอย่างแน่นอน”